Vouchery wakacyjne

W naszym biurze zakupią Państwo również vouchery wakacyjne, które są idealnym pomysłem na prezent.

Pozwalają na skorzystanie z ofert największych touroperatorów w jednym miejscu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem voucherów wakacyjnych:

1. Emitentem voucherów wakacyjnych jest Wczasolandia Natalia Nitsz, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Stefana Batorego 14, o nr NIP: 2220874920, Regon: 241516642, zwanym dalej "Emitentem".

2. Vouchery wakacyjne uprawniają do zakupu:

- usług turystycznych świadczonych przez touroperatorów,

- ubezpieczenia turystycznego, 

- biletów autokarowych lub lotniczych, 

dostępnych za pośrednictwem Wczasolandia Natalia Nitsz, zwanych dalej "Usługami". 

3. Nie ma możliwości zmiany voucherów wakacyjnych na ekwiwalent pieniężny. 

4. Vouchery wakacyjne są ważne 12 miesięcy, a data ich ważności jest umieszczana na voucherze.

5. Datą realizacji vouchera wakacyjnego jest dzień dokonania płatności voucherem za złożone Zamówienie. 

7. Jeżeli vouchery wakacyjne nie zostały wykorzystane przed upływem ich terminu ważności z winy Posiadacza voucheru, vouchery takie uważane są za przeterminowane, nie ma możliwości przedłużenia terminu ich ważności i nie mogą zostać zrealizowane.

8. Posiadacz voucherów dopłaca różnicę między wartością zamówienia a wartością bonów kartą kredytową, przelewem lub gotówką w biurze sprzedaży.

9. Vouchery przyjmowane na poczet płatności nie mogą być uszkodzone (podarte, zmięte, sklejone, zabrudzone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację).

10. Opłacenie Zamówienia vouchery wakacyjnymi możliwe jest po przekazaniu doradcy oryginałów voucherów w wersji papierowej.

11. Po wyborze Usługi Posiadacz vouchera dopełnia wszelkich formalności:

a. zgodnie z zasadami rezerwacji wycieczek należy podpisać umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej wraz z wpłatą zaliczki bądź całości wartości rezerwacji;

b. zgodnie z zasadami zakupu ubezpieczenia należy potwierdzić poprawność danych potrzebnych do wystawienia polisy oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, po czym dokonać opłaty składki.

12. Rezygnacja z zakupionej Usługi przez osobę składającą Zamówienie, która opłaciła część lub całość wartości Usługi za pomocą voucherów wakacyjnych, wymaga pisemnego oświadczenia o rezygnacji, akceptacja kosztów rezygnacji według Ogólnych Warunków Uczestnictwa. Po wyliczeniu kosztów rezygnacji pozostały zwrot zostanie wydany w równowartości voucherów wakacyjnych. 

13. W przypadku, kiedy Zamawiający nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo lub w całości voucherami wakacyjnymi z powodu odwołania podróży przez organizatora, Zamawiającemu zwracane są vouchery o wartości odpowiadającej wartości zrealizowanych voucherów wakacyjnych, których termin ważności wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia wydania nowych bonów.

15. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Emitenta w celu realizacji Zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Emitent. Podanie danych przez Rezerwującego jest dobrowolne, jak również przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych, ich kontroli oraz poprawiania. 

16. Rezerwujący oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.